Optimert for 1024x768 px   Startside   Blogg   Personlighetstyper   Temaer   Målgrupper   Politisk dialog   Kontakt

Lær deg selv å kjenne!

Vi snakker også om ”fargerike personer”, og det er mange som opp gjennom tidene har delt menneskene inn i fargegrupper for å beskrive og synliggjøre deres væremåte, handlings- reaksjons- og følelsesmønster, evner og egenskaper.
Noen benytter hele femten grupper – jeg bruker syv. Jeg minner om det som står på første siden – ”loven om samspillet mellom menneskets syvfoldige natur og den syvfoldige inndelingen av solspekteret”.
Men uansett hvilke metoder som benyttes, vil alle ha nytte av å forstå hvilken personlighetstype de er. Eller mer riktig – hvilken ”blanding” de er. For det er viktig å ikke plassere mennesker i båser.


Kanskje du nå er blitt så nysgjerrig at du ønsker å finne ut hvor du hører hjemme?
Her vil jeg gi deg noen stikkord for hver farge og hver mennesketype:

 

Ikke glem at dette bare er noen få eksempler. Selv om du gjenkjenner en eller to egenskaper i en gruppe betyr ikke det nødvendigvis at du er en slik personlighet.
Ved å lese Fargene forteller og benytte den vedlagte arbiedsboken, kan du bli bedre kjent med deg selv.


Vil du gå noen skritt videre sammen med meg, for å se hvordan vi i hverdagen kan benytte fargene i alle sammenhenger? KLIKK

 

 

 

 

 

 

 

Design 2003 Bjørnstad Media