TOVE STEINBO

Hva skjer i Norge?


En debattbok fra den bekymrete
borgeren som tar ordet

Har folket og politikerne skilt lag her i landet? Lever politikerne i sin egen boble? Er det et folkelig opprør på gang, ikke nødvendigvis fra studenter og arbeiderklasse denne gangen, men fra middelklassen? Løftebrudd, pengeskandaler, korrupsjon, politiske spørsmål som blir fortiet eller tabuisert – hvordan er egentlig situasjonen i kongeriket foran valget i september?
Tove Steinbo er den bekymrete bestemoren som tar ordet, stiller ubehagelige spørsmål og maner politikere og byråkrater til ansvar.

Vi har det godt i Norge. Likevel øker misnøyen med politikere og deres forvaltning av våre verdier og økonomiske ressurser.

De politiske nettverkene er blitt for tette, og vi har etter hvert fått mindre og mindre innflytelse over hvem som styrer Norge.

Politikerne tar ikke signalene fra velgerne.

Hva er da vitsen med å stemme?

Ønsker du en innleder til en dialog, debatt eller diskusjon om aktuelle samfunnsspørsmål? Ta kontakt på telefon eller e-post. Mobil 92 28 83 72

Tove Steinbo
Tove Steinbo er en politisk engasjert (men ikke partipolitisk aktiv) borger, født på Grünerløkka og bosatt på Stovner i Grodruddalen siden 1965. Hun jobber i dag som selvstendig næringsdrivende. Hun er fargerådgiver og holder kurs og foredrag.
Optimert for 1024x768 px   Startside   Blogg   Personlighetstyper   Temaer   Målgrupper   Politisk dialog   Kontakt

Lenker: